Andriessen, Piet (1)/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nederlandse Uurwerkmaker en Geestelijke

Atelier van de firma Andriessen rond 1905, v.l.n.r. Piet Andriessen, Cornelis Andriessen, Charles Ridders en Dionisius Cornelis Andriessen
Pater Piet Andriessen rond 1960
Pater Piet Andriessen bij het praktijk onderwijs uurwerkmaken

Piet (Petrus Wilhelmus Dionisius Andriessen) Andriessen werd op 22. Oktober 1889 in Bergen op Zoom geboren. Hij was de zoon van Dionisius Cornelis Andriessen en Louisa Catharina van Mechelen. Piet Andriessen was de broer van Cornelis Andriessen en Jacques Andriessen. Twee andere broers Antoine Andriessen en Josef Andriessen kozen voor het goudsmidsvak. Piet was bovendien de Zwager van Cornelis Verhagen.

Aanvankelijk werd Piet door zijn vader opgeleid tot uurwerkmaker en goudsmid. Evenals zijn vader was hij een begenadigd tekenaar, doch dit bleek niet zijn ware roeping. Op 25. september 1915 legde hij in St.-Agata bij Cuijck op 25 jarige leeftijd zijn kloostergeloften af. En werd vervolgens op 29. mei 1920 tot priester gewijd.

Pater Piet behoorde tot de kloosterorde der Kruisheren welke missiewerk in Congo en Indonesie uitvoerden. Alvorens naar de Congo te vertrekken werd priester Piet enkele andere priesters nog de kennis over tropische ziekten bijgebracht (slaapziekte). Op 8. september 1921 vertrok Piet met drie andere priesters naar een nieuwe Missiepost in Bondo, Congo. Zijn technische kennis kwam hem goed van pas, hij ontwierp de Kerk van Bondo en bouwde deze samen met een aantal andere Kruisheren en inwoners van Bondo op. Deze kerk is staat nog steeds in Bondo in is bekend als de kathedraal van Bondo. De missiepost wordt uitgebreid met scholen, ziekenhuisje en een houtzagerij. Piet Andriessen leert de leerlingen ook het repareren van fietsen, en zelfs uurwerkmaken. In 1924 schreef hij het boekje Gima de yenda-man over de Yanda-Beeldjes (af­godsbeeldjes) en over de magie en kultuur van de Yenda en Avure, Mbiti en Mbanga. In 1927 vertrok Piet daar beken als Petro voor een vacantie naar Nederland, bij zijn terugkomst bracht hij zowaar een vrachtwagen mee. In 1939 en in de jaren 50 van de vorige eeuw kwam hij nog terug om zijn familie te bezoeken. Een medebroeder schreef over hem:

Andriessen houdt zich naast het timmerwerk bezig met zieken verpleging. Dagelijks stromen de menschen toe. Ik heb op het oogenblik geen statistiek van bij de hand, maar die komt toch. Hij werkt prachtig, de menschen hebben vertrouwen in den père.

Priester Piet en Uten werden einde 1923 van staatswege uit belast met de inspectie van de geneeskundige verzorging van de slaapziekte.

"Wat wordt er voor vereischt. Onderzoek van de geheele bevolking zoover als de kring gaat; alles in registers opschrijven; maandelijks bezoek, enz; enfin het is zoo geregeld, dat er voor de missie van zulke personen niet veel meer te verwachten is; als ze het goed zullen doen ten minste. En nu moet ge weten, dat confrère Andriessen wat de ambachten betreft ook juist de man moet zijn van onze school. Een broeder, die zo op verschillend gebied thuis is hebben we niet en krijgen we zeker ook niet voorloopig. Konden we maar Broeders onderwijzers krijgen, die ook tegelijk personeel hadden voor de vakschool. Maar dan zo dat de opzet der school niet verloren gaat. In Buta hebben ze ook Broeders onderwijzers ook met vakschool zelfs, maar die zijn geheel onafhankelijk van de missie en staan rechtstreeks onder den staat. (...)"

In Bondo trof hij ook regelmatig de veel jongere Norbertijner Pater Bernard Siebelink, die op bezoek kwam. Deze was een neefje van de vrouw van zijn broer Cornelis.

Eind 1963 wordt Piet ernstig ziek, en men besluit hem in februari 1964 uit Bondo weg te halen en naar Neerpelt in Belgie brengen. Op dat moment was in Neerpelt een klooster van de Kruisheren gevestigd. In Congo was reeds sprake van grote spannigen en onderlinge twisten.

Piet Andriessen overleed op 31. juli 1964 aan de gevolgen van kanker in het ziekenhuis van Neerpelt (B). In 1965 werden alle Priesters en Broeders uit de Missiepost van Bondo door Simba rebellen in Buta vermoord. Pater Bernard Siebelink was gestationeerd in een ander gebied, deze kwam er gelukkig beter vanaf en kon nadien uit Congo vertrekken.

Bronnen

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen