Bramer, Gerrit (1)/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gerrit Bramer, Amsterdam, circa 1715, Spillegang zakhorloge met datumaanduiding en dubbele kast

Bramer, Gerrit Sr.
(zie ook Bramer)

Nederlandse uurwerkmaker

Gerrit Bramer werd in 1684 in Zwolle geboren als zoon van Bramer, Willem Sr. en diens eerste vrouw Jannechien Berents. Hij huwde in 1712 met Florentina Sobel en had zijn werkplaats, winkel en koffiehuis aan de Oostzijde van de Beurs aan het Rokin te Amsterdam. Hij werd ook 'Gerrit van Swol' genoemd en bleef met zijn vader samenwerken tot 1734. Blijkens een advertentie van 20. oktober 1740 was hij gevestigd op de Beurssluis. In een advertentie van 2 mei 1741 werd bekend gemaakt, dat de horlogiemakerswinkel van Gerrit Bramer op de Beurssluis alsmede zijn koffiehuis aan de Oostzijde van de Beurs waren verplaatst naar 'De Oude Paradijsvogel' aan het Rokin, het tweede huis van de Gapersteeg. (deze plaats aanwijzen).
Gerrit Bramer Sr. was wel de meest bekende uit de grote familie der Bramers, Hij had een grote, goed beklante zaak waar hij zijn bezoekers op wel zeer voorkomende wijze bediende. In zijn winkel hield hij dus tevens een koffie schenkerij, geassisteerd door zijn jongste dochter Anna en door twee dienstboden. De gezellige sfeer was geschapen en het zaken doen een prettige bezigheid. En dat er zaken werden gedaan, blijkt wel hieruit, dat het jaarlijks belastbaar inkomen van Gerrit Bramer in 1742 geschat werd op f 4000.-, in die tijd een hoog bedrag, terwijl de huurwaarde van zijn gehele behuizing, atelier, winkel, magazijn en woning, geschat werd op f 900.-.

In 1760 werd de zaak wederom verplaatst van het Rokin naar de Kalverstraat, waar hij samenwerkte met zijn zoon Willem Jan Bramer, onder de naam Gerrit en Willem Bramer. Na de dood van Willem Bramer in 1765 zette Gerrit de zaak weer alleen voort.

Gerrit Bramer sierf in een van de eerste dagen van het jaar 1770 werd vervolgens begraven op 6. januari in de Oude Lutherse kerk.

In het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich in de collectie een zilveren zakhorloge met datum und maanstand aanduiding. Van Gerrit zijn ook diverse staande klokken bekend.

Bronnen

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen