Gib, William/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Gib, William
(zie ook: Gib)

William Gib, Rotterdam Zakhorloge van rond 1715 met Kastnummer 1677

Nederlandse Uurwerkmaker

William Gib werd in het jaar 1673 of 1674 geboren, waarschijnlijk in Schottland of Engeland. Hij was een beroemde uurwerkmaker en maker van talrijke staande klokken, hangklokken, tafelklokken en zakhorloges. Op 21. Juni 1700 trouwde hij met Anna Rommilius (Romelius) in Rotterdam, uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren. Van 1709-35 werd hij meermaals tot hoofd van het St. Eloi Gilde benoemd. Hij werkte sinds 1716 tot zijn dood in Vissersdijk, Noordblaak waar hij een huis had gekocht. Van zijn zonen werden Willem en Pieter uurwerkmaker in Rotterdam. Het pand aan de Vissersdijk werd in 1880 gesloopt, alleen drie gevelstenen "Anno" "1716" en het "familiewapen" van Gib zijn bewaard gebleven en bevinden zich in het "Museum Rotterdam". Op 6 november 1777 was in de Rotterdamse Courant. no. 133. te lezen:

MERKWAARDIGE KLOK. De executeurs van den testamente van wijlen William Gib zijn van meening door de Stads Vendumeesters,Laurens Constanten Zoon, op Donderdag den 27 November 1777, des morgens ten 9 en 's namiddags ten 2 uren precies op het Westnieuwland op den hoek van den Visschersdijk te Rotterdam publijk te laten verkoopen deszelfs nagelaten meubilen en huis-cieraden, bene- vens een extra konstig gemaakt staande Horologie, loopende een jaar, wijzende de op- en ondergang van de zon, met de verlenging en verkorting der dagen en altoosdurende Dagwijzer, de schrik- keijaren daarin begrepen; het slagwerk werd door het gaande werk opgewonden, slaat heele uren, loopende met stale geslepe kettingen, geïnventeerd door den Mathematicus Kruyk, en ver- der opgemaakt door Pieter en William Gib.

William Gib stierf in juli 1739, te Rotterdam.

Verdere Informatie

Literatuur

Weblinks

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen