Maxant, Léon/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 26. Mai 2013, 23:08 Uhr von Torsten (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Franse uurwerkmaker en fabrikant van instrumenten

Léon Maxant werd geboren in 1856 en begon in 1879 met het vervaardigen van uurwerken. In 1887 kon hij echter het in 1824 opgerichte en traditierijke bedrijf "Maison Desbordes" overnemen. Desbordes produceerde o.a. fysikalische, mathematische, optische, en nautische instrumenten, alsmede veiligheidsinstrumenten voor stoommaschines. Maxant schroomde echter niet om zijn eigen naam aan het bedrijf te verbinden en vanaf dan het het bedrijf "Instruments de Précision, Léon Maxant Sr", en was gevestigd in de Rue de Saintonge 64 te Parijs. Het bedrijf maakte alles op gebied van druk- en luchdrukmeting zoals barometers, barografen, manometers, maar ook thermometers en thermografen, rondetellers instrumenten voor laboratoria en voor de marine. In 1902 kon hij de zaak van concurrent Alfred Casse overnemen, deze was gespecialiseerd in aneroide barometers. In 1905 nam hij het bedrijf Maison Redier van de toenmalige eigenaren over.

Léon Maxant stief in 1936 en liet het bedrijf aan drie zonen na. Kleinzoon Bernard Maxant schreef een boek over de geschiedenis van de barometer. Het bedrijf Maxant Industries bestaat nog steeds en is een onderdeel van de "groupe Jules Richard Instruments", gevestigd in Fesches Le Chatel, vlakbij Audincourt en Beaucourt waar precisie technologie al sinds Frédéric Japy vanzelfsprekend is.


Weblinks

Anzeigen