Ten Boom, Casper/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Casper ten Boom in zijn atelier, 2e van links.

Nederlandse Horlogemaker

Casper ten Boom was dertig jaar lang voorzitter van de Union Horlogère Alpina in Nederland. Hij was lid van deze vereniging geworden in 1909 een jaar na de oprichting. In 1910 trad hij tot het bestuur toe, in 1911 was hij reeds vice-voorzitter. In 1912 werd hij gekozen tot voorzitter en bleef dit tot 1942. Zijn hoge leeftijd had hem doen besluiten zijn functie ter beschikking te stellen. daarnaast was hij ook een aantal jaren voorzitter van de Kamer van Koophandel in die regio geweest. De winkel van C. ten Boom was in Haarlem gevestigd in de Barteljorisstraat 19, Casper nam de in 1839 geopende zaak van zijn vader Willem ten Boom over. Nadien zou ook zijn dochter Corrie ten Boom (15. april 1892 - 15. april 1983) in de zaak komen werken. Corrie had in 1920 in Basel het vak als horlogemaakster geleerd en werd in 1924 Nederlands eerste vrouwelijke gediplomeerde horlogemaakster.

Ondanks zijn hoge leeftijd zag de diepgelovige protestant Casper en zijn kinderen er niet tegenop om zijn winkel en woonhuis in de tweede wereldoorlog te gebruiken als onderduikadres voor joden en verzetsmensen. De rode Alpina reclamedriehoek gebruikte hij als signaal om aan te geven of het pand veilig kon worden betreden door onderduikers en leden van het verzet. Helaas werden de activiteiten verraden en werden de weduwnaar Casper en zijn gezinsleden opgepakt op 28. februari 1944. Casper ten Boom overleed reeds tien dagen laten in Den Haag. Als enigste van de opgepakte familieleden keerde Corrie ten Boom terug uit het concentratiekamp Ravensbrück. Het huis in de Barteljorisstraat is nu nog een juwelierszaak maar is niet meer van de familie ten Boom, tevens is er het Corrie ten Boom museum gevestigd dat de herinnering aan het verzetswerk van de familie Ten Boom levend houdt.

Casper ten Boom schreef aan aantal artikelen o.a. in het vakblad Christiaan Huygens en geschriften.

Artikelen en geschriften van Casper ten Boom

 • Aanteekeningen betreffende oude uurwerkmakers te Haarlem: Bolsward, Cuperus, 1905, Christiaan Huygens, jrg.15, nr.22 (27 mei 1905), p.85-86.
 • Een en ander uit de dagen toen men nog 'den tijd had': 1926, Haerlem : gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan.
 • Gids voor den bondsdag der Nederlandsche Horlogemakers op 28 mei 1908 [te Haarlem] - Adresboek van personen, die aan horlogemakers en goudsmeden leveren en voor hen werken - Verhandelingen over het regelen in temperaturen en het ontmagnetiseren van horlogers: Bolsward, Cuperus, 1908.
 • De gilden: rede van Casper ten Boom,Overdruk uit: Door allen, voor allen, 1905.
 • Herinneringen van een oude horlogemaker: geschreven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de uurwerkzaak van C. ten Boom, Barteljorisstraat 19 Haarlem: Haarlem : [s.n.], 1937.
 • Horlogemakers ingeschreven in het St. Lucasgilde te Haarlem: De Navorscher, 1905, jrg.55 ; p.177-179.
 • De nieuwe klok met speelwerk in de hal van het stadhuis: Zondagsblad OHC, (7 febr.1910), p.85-90.
 • Over het regelen in temperaturen en het ontmagnetiseeren van horloges: Haarlem : [s.n.], 1908
 • Uit den ouden tijd: 's-Gravenhage : Ned. Bond van Horlogemakers, [ca.1905].


Bronvermelding

 • Archief Juwelier C. Andriessen.
 • Notulen van de Nederlandse Union Horlogère 1907 - 1949.


Weblinks

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen