Hasius, Isaac

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 11. August 2012, 00:15 Uhr von Torsten (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hasius, Isaac

Nederlandse uurwerkmaker

Isaac Hasius was werkzaam in Haarlem (Haerlem), en vervaardigde rond 1700 staande klokken en horloges. Isaac was een broer van Jacob Hasius welke als klokkenmaker in Amsterdam werkte. Isaac Hasius was lid van het St. Lucasgilde. Van Isaak Hasius zijn staande klokken bekend in de collecties van het Rijksmuseum, Van Isaak Hasius zijn staande klokken bekend in de collecties van het Rijksmuseum, het Frans Halsmuseum te Haarlem en het Museum van het Nederlandse Uurwerk te Zaandam. Zelfs op het eiland Malta bevind zich in de collectie van het Palazzo Falston een horloge van Isaac Hasius. In Haarlem bevindt zich in de Grote of Sint-Bavokerk in de doopkapel een wijzerklokje uit 1731 vervaardigd door Isaac.

Isaac Hasius stierf in het jaar 1747, Hendricus Bellens, was mede executeur testamentair.

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge