Kategorie:Afbeeldingen galerij archief Rochlitz, C. F.

Aus Watch-Wiki
Version vom 26. Juni 2017, 02:04 Uhr von Torsten (Diskussion | Beiträge) (Mit neuer Vorlage automatisch erstellt)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Watch-Wiki: Rochlitz, C. F.


U kunt verder afbeeldingen in deze categorie plaatsen, indien u in de beschrijving bij de afbeelding op de onderstaande manier toevoegd:
{{Categorie Afbeeldingen galerij archief Rochlitz, C. F.}}

De afbeeldingen worden dan automatisch in de bestemde afbeeldingen galerijen in de andere talen van Watch-Wiki geplaatst.

Wanneer een onderliggende categorie van deze categorie er in geplaatst wordt, dan dient u in deze ondercategorie op de volgende manier toe te voegen:
[[Categorie:Afbeeldingen galerij archief Rochlitz, C. F.]]


Medien in der Kategorie „Afbeeldingen galerij archief Rochlitz, C. F.“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.