Tijdschrift/nl

Aus Watch-Wiki
Version vom 9. März 2014, 12:20 Uhr von Andriessen (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Tijdschrift

Voorbladen Tijdschrift.jpg

Nederlands Tijschrift voor uurwerkmakers, verzamelaars en liefhebbers

Uitgave van de Federatie Klokkenvrienden, een samenwerkingsverband van:

  • Vereniging van vrienden van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde.
  • Vereniging van vrienden van het Museum van het Nederlandse Uurwerk.
  • Stichting Museum van het Nederlandse uurwerk. (MNU)
  • Dutch section of the Antiquarian Horological Society (AHS).
  • Sectie uurwerkherstellers van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche.(NJU)
  • Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde. (SMAT)

Tijdschrift is het blad van de Federatie Klokkenvrienden. Het blad verschijnt ieder kwartaal en heeft artikelen over antieke en oude klokken, zonnewijzers en andere vormen van tijdmeting.

De artikelen zijn deels technisch, deels wetenschappelijk, deels populair-wetenschappelijk en deels historisch van aard. Naast alle artikelen vind u hier tevens het laatste nieuws en de agenda's van de aangesloten verenigingen.

Het blad wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders en een kleine bijdrage vanuit de aangesloten verenigingen. Het wordt aan iedereen die lid is van één van de aangesloten verenigingen GRATIS toegezonden.

Informatie en Adres

Secretariaat Federatie Klokkenvrienden
M. van Iersel
Hogeweg 53
5715 PT Lierop
Tel: 0492317012

E-Mail algemeen: [email protected]
E-Mail secretariaat: [email protected]
Website: Federatie Klokkenvrienden

Redactie:

  • V.L.C. Kersing
  • M.F. Timmer

E-Mail redactie: [email protected]