Veringa, Gerardus Hubertus/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 1. September 2018, 15:34 Uhr von Andriessen (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

(zie ook Veringa)

Nederlandse Juwelier-Uurwerkhandelaar

Gerardus Hubertus Veringa werd op 8. mei 1899 geboren in Bolsward als zoon van Hendrikus Veringa en Margrietha Henderika Benes. Twee dagen later werd hij Rooms Katholiek gedoopt. Hij bezat sind 1925 een juwelierszaak op de hoek van de Voorstraat en Spuistraat te Dordrecht. Gerardus trouwde rond 1920 met Sofia Francisca Emans. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.

Dochter Maria Johanna Gerardina Veringa heeft jarenlang een juwelierswinkel gehad, met de naam Mieke Veringa, in de Kaatsheuvel in de provincie Noord Brabant. Zij is op latere leeftijd gehuwd met Frans Joseph Gerard Brackel en zij woonde in Poppel te Belgie. Maria Johanna Gerardina Veringa was 74 jaar toen zij op 21 maart 2002 te Antwerpen Belgie overleed. De zoon Johannes Gerardus Marie Veringa is bij zijn vader als uurwerkmaker in de zaak gaan werken en heeft deze zaak overgenomen.

In 1950 vierde men in Dordrecht het 200 jarig jubileum van de familie als uurwerkmakers. Dit was niet helemaal juist, van Jeseijas Hunink Veringa staat zeker vast dat hij uurwerkhersteller was. Hij werd echter op 3. november 1773 te Dusseldorp (Noord Holland) geboren en verhuisde naar Makkum en nadien naar Bolsward. Hij stierf daar in 1840.

Gerardus Hubertus Veringa stierf op 16. maart 1972 te Spanje.

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge