Veringa, Petrus/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 1. September 2018, 15:35 Uhr von Andriessen (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

(zie ook Veringa)

Nederlandse uurwerkmaker.

Petrus Hubertus Veringa werd geboren op 5. december 1866 te Sneek als zoon van Hubertus Veringa (Hubert Veeringa) en Meike Annes Poel. Hij is vermoedelijk vernoemd naar zijn eerder gestorven broertje. Petrus was de broer van Antonius Veringa en Martinus Veringa. Petrus Hubertus Veringa was horlogemaker bij de Nederlandse Spoorwegen en onderhield ook de stationsklokken van alle stations bij de Nederlandse Spoorwegen en was daarom altijd vroeg op pad en 's avonds weer laat thuis. Hij trouwde Anna Maria Makaay, uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren. Geen van de kinderen volgden het vak van hun vader.

Petrus Veringa stierf op 12. juni 1947 te Heiloo.

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge