Auwers, Joseph/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 28. Januar 2019, 12:24 Uhr von Andriessen (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nederlanse uurwerkhandelaar en uurwerkmaker.

Joseph Auwers werd in 1757 in s'Hertogenbosch (Den Bosch, Provincie Noord-Brabant) geboren en op 3. April in de Rooms katholieke Jan-Pieter-Cathrien kerk gedoopt. Hij was de zoon von Anthony Auwers en Margaretha Tonnoir. Joseph was de broer van Jacobus Gijsbertus Auwers en Maria Anna Auwers. Joseph bleef in s'Hertogenbosch wonen en werd evenals zijn vader uurwerkhandelaar en uurwerkmaker in deze stad. Hij huwde er Maria Regina Dieudonne‏‎ (Deotata) Beek, uit dit huwelijk werd dochter Antonetta Theresia Auwers in 1785 geboren en op 17. februari gedoopt. Antonetta Theresia Auwers vertrok op 7. juni 1808 naar Oisterwijk Ze stierf op 6. januari 1827 te Ommen, Overijssel. Joseph stond ook borg voor dochter Maria Josepha Auwers op 9. juli 1792, ze werd op 2. juli 1792 geboren. Uit het huwelijk komen we nog twee keer de naam Maria Josepha Auwers tegen, in 1787 en 1790. vermoedelijk stierven deze kinderen kort na hun geboorte. Verder komen we nog de tweeling Catharina Auwers en Dominicus Auwers (1788) tegen

Joseph Auwers was in de Orthenstraat woonachtig. Van Joseph is ook een boedelinventaris van 2. september 1794 bewaard gebleven. Kennelijk ging het hem niet goed. De boedel wordt omschreven als 'verlaten'.

Een datum van overlijden van Joseph Auwers is tot nu toe niet bekend.

Quelle

  • Bossche Encyclopedie, Borgbrieven afgegeven door schepenen van 's-Hertogenbosch 1684-1809
  • Erfgoed 's-Hertogenbosch, website, personen zoeken, Auwers.

Anzeigen