C. Grivolas & Cie./nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 4. Januar 2009, 16:57 Uhr von Andriessen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''GRIVOLAS''' {{andere talen|de|en}} Franse uurwerk en barometerproducent Deze Franse uurwerk en barometerproducent werd in [[1903/nl|19...)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

GRIVOLAS

andere talen: de en                

Franse uurwerk en barometerproducent

Deze Franse uurwerk en barometerproducent werd in 19032 opgericht. Op 1.maart 1904 integreerde Hector Levy het bedrijf van de gestorven Antoine Redier in de firma. Deze firma werd in zijn geheel gekocht door Léon Maxant (1856-1936) die het voornamelijk vanwege de barometerproductie overnam.

Anzeigen