Redier, Antoine/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Antoine Redier
Antoine Redier globeklok No. 220
Antoine Redier's Barograaf

Franse uurwerkmaker en uitvinder

Joseph-Antoine-Jean Redier werd op 22. december 1817 in Sommières als zoon von Jean-Auguste Redier en Elizabeth Vial geboren. Jean-Auguste was een in Perpignan wonende uurwerkmaker en goudsmid. Omdat Jean-Auguste op het moment van de geboorte niet in Perpignan aanwezig war beviel Elizabeth in het huis van haar Vader Joseph Vial in Sommières. Na zijn schoolopleiding werkte Redier eerst in de zaak van zijn vader. Een vriend van de familie, Francois Arago, zag de talenten van Antoine en haalde hem naar Parijs. Daardoor kon hij met 15 jaar naar de nieuwe horlogemakersschool die toen onder leiding stond van Louis Frédéric Perrelet, om er het vak te leren. In 1835, nog tijdens zijn opleiding aan de school, ontwikkelde hij een kompas met speciale equidistante omtrekverdeling.

Na zijn opleiding als horlogemaker werkte hij drie jaar bij Henri Robert. In 1838 werd Antoine Redier opgeroepen voor de militaire dienst. Doch dit duurde slechts enkele maanden, de opticiën Duplex wist de militaire leiding ervan te overtuigen, dat Redier onmisbaar was bij het maken van een uitvinding.

In 1842 begint Redier voor zichzelf. Hij neemt op de Place du Chatelet in Parijs het bedrijf over van de uurwerkmaker Duchemin. Een van zijn eerste opdrachten komt van Lucien Vidie. Die zijn Barometer uitvinding door Antoine Redier wil laten realisieren. Vidie is het later niet eens met de uitvoering en de kwaliteit en het komt tot een juridische strijd. Doch zulke tegenslagen houden de enthausiaste uitvinder niet tegen. In 1847 ontwikkelde hij een uurwerk met een slagwerk, dat op een vooraf in te stellen tijd begint te werken. Dit is de geboorte van de wekker met instelbare wektijd.

Zijn pendule "huitaines" beinvloed zeer sterk de verdere uurwerkmakerij en is de grondslag voor het onstaan van een nieuwe tak van industrie in het stadje Saint-Nicolas d'Aliermont in de nabijheid van Dieppe (Seine-Maritime).

Rond 1858 gaat Redier zich steeds meer met wetenschappelijke vraagstukken bezig houden. Vanaf 1870 begint hij met de vervaardiging van instrumenten welke gegevens kunnen opslaan. Hij construeerde een kwikbarograaf en maakt dit wereldkundig. In 1886 lukt het hem een uurwerk te combineren, al naar wens, met een barometer, thermometer, hygrometer of windmeter en de daarbij gemeten waarden op een papierstrook vast te leggen. Redier krijgt meer dan 60 patenten. op zijn naam.

De Franse regering erkend zijn verdiensten en verheft hem in 1863 tot ridder van het Erelegioen. 1878, kort na de wereldtentoonstelling in Parijs (Redier was lid van de jury), wordt hij tot Officier van het Erelegioen benoemd. Op het einde van de 19e eeuw dreef hij samen met zijn zoon Louis Redier een atelier in St. Nicolas-d´Aliermont. Joseph-Antoine-Jean Redier stierf op 30. december 1892 in Melun bij Parijs. Uit zijn twee huwelijken kwamen 14 kinderen voort. De kleinzoon Antoine Redier werd een bekende schrijver en politicus, en was getrouwd met Marie-Léonie Vanhoutte, Rode-Kruis verpleegste und Spionne voor de geallieerden in de erste wereldoorlog.

Na Redier´s dood

Na Redier´s dood neemt Hector Lévy het bedrijf over en neemt Georges Meyer als directeur aan. In die tijd bevond zich de fabrikage reeds in de Rue Blondel Nr. 5.De winkel bevond zich aan de Parijse Boulevard de Sébastopol 139 en toonde de vervaardigde producten. Door de dood van Redier ontbrak het de onderneming aan een drijvende kracht. Het bedrijf vocht tevergeefs de strijd om te kunnen overleven.

De onderneming van Redier werd op 1. maart 1904 door Hector Lévyopgenomen in de in 1903 opgerichte firma GRIVOLAS. Deze firma werd in zijn geheel gekocht door Léon Maxant (1856-1936) die het voornamelijk vanwege de barometerproductie overnam.

Verdere informatie

Externe Links

Anzeigen