Clockmakers Company/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Worshipful Company of Clockmakers

Uurwerkmakersgenootschap

De "Clockmakers Company" is een aktief ambachtsgilde of "Livery Company" van de Stad Londen. Het werd opgericht onder Koninklijk besluit van Koning Charles I in 1631. Het oorspronkelijke doel was het reguleren en bevorderen van "de kunst van het mysterie" van het uurwerk - en horlogemaken, samen met aanverwante beroepen zoals graveren, en vervaardigen van zonnewijzers en mathematische instumenten. De werking van dit besluit was in eerste instantie alléén bedoeld voor de stad Londen, doch het breidde zich uit in andere gebieden tot uiteindelijk heel Engeland en Wales. Het genootschap hechtte veel waarde aan kwaliteitscontrôle , opleiding door een leerlingstelsel en algemene voorspoed voor de leden.

In theorie betekende dit uiteindelijk dat niemand klokken en horloges mocht maken, verkopen, of onderdelen daarvan mocht verhandelen in de Stad. Men diende daarvoor éérst lid te zijn van de "Company". Men kon lid worden door een opleiding te volgen bij een bestaande uurwerkmaker die lid was. Door zich in te kopen (redemption) of door erfrecht (het recht van een kind om zijn vader op te volgen in de Company).

De Company werd (en wordt ook nu nog ) bestuurd door een College (Court) van tien of meer bestuursleden (Assistants) welke jaarlijks een "meester "(Master) en drie "bewakers" (Wardens) als beambten met een secretaris (Clerck) benoemen voor de dagelijkse gang van zaken. In tegenstelling tot sommige andere overgebleven genootschappen, waarvan de leden niet meer voortkomen uit het vak van hun genootschap, is bij de Clockmakers Company een meerderheid nog steeds betrokken bij het vak uurwerk - of horlogemaken, ontwerpen aan en verkopen, repareren, restaureren , conserveren, of houd zich bezig met het gebruik voor wetenschappelijke doeleinden. De Clockmakers Company stelt een forum ter beschikking waar degene die interesse hebben in uurwerken (modern en antiek) terecht kunnen. Het bevorderd nog steeds de handel en kwaliteit en promoot (door schenkingen) de opleidingen en trainingen. Daarnaast houdden ze af en toe ambachtelijke competities. En kennen de Tompion en Harrison Gouden madailles toe, voor buitengewone prestaties op het gebied van het uurwerkmaken wereldwijd. Door het museum en de educatieve stichting kan het de historische Bibliotheek en Museum beheren, naast de middeleeuwse Guildhall in Londen, voor educatie en plezier van het publiek. In tegenstelling tot veel Gilde genootschappen heeft de "Clockmakers" geen gildehuis (Hall) maar bezitten een kantoor in de stad.


Leden der Clockmakers Company

Leden der Clockmakers Company naar de beginletter van de achternaam:
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Weblinks

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen