Maskelyne, John Nevil/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 24. Oktober 2015, 00:53 Uhr von Torsten (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
John. Maskelyne

Britse uurwerkmaker, uitvinder, goochelaar en illusionist.

Naar zijn zeggen kleinkind van de hofastronoom Nevil Maskelyne geboren op 22. december 1839 te Cheltenham. Hij stierf op 18. mei 1917 in London. J.N. Maskelyne volgede een opleiding als uurwerkmaker. Zijn belangrijkste uitvinding is de eerste in Engeland gefabriceerde schrijfmachine, in 1889. (Maskelyne British Typewriter & Manufacturing Co. Ltd. of London) . Bovendien verkreeg Maskelyne ongeveer 40 andere patenten, o.a. op het gebied van telegrafie en spoorwegsignalering, hij was ook de uitvinder de muntjesautomaat voor toiletten. Als goochelaar en illusionist was hij zeer succesvol, en werd zeer beroemd zoals ook zijn kollega uurwerkmaker en illusionist Jean Eugène Robert-Houdin.


Weblinks

John Nevil Maskelyne Wikipedia (DE)
John Nevil Maskelyne Wikipedia (EN)

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen