Oostrom, Anthonij van/nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nederlandse Uurwerkmaker

Anthonij (of Anthoni) van Oostrom was een beroemde klokkenmaker, hij vervaardigde Amsterdamse staande klokken, maar ook 'Amsterdammertjes', een afgeleide versie van de staande klok welke echter aan de muur hing. Anthonij van Oostrom, was werkzaam tussen 1740 en 1768. Het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem bezit een fraai voorbeeld van zo'n wandklok. In het Rijksmuseum bevindt zich in de collectie een staande klok.

Anthonij werd in omstreeks 1709 geboren als zoon van Willen van Oosterom een, Tabaksverkoper. Zijn Grootvader is Adrianus van Oosterom predikant van de Nederduitse gemeente. Hij huwde op 15. juni 1731 Aaltje Velthuijsen, hij is dan 22 jaar oud. Aaltje is 34 jaar oud. Zij wordt op 8. december 1752 in de Oosterkerk begraven. Anthonij hertrouwt op 19. januari 1753 met Cornelia van Vilsteren (geboren ca.1720) Minstens 2 kinderen zijn bekend.

In 1736 koopt Anthonij van Oostrom een huis in de Grote Kattenburgerstraat te Amsterdam van een Proefmeester van 't geschut, met een toepasselijke gevelsteen: 't Duyts Canon. Dit huis is in wijk 16, verpondingsnummer 338; dat is in 1805: klein nummer 16, in 1853: T756 kadaster H2020, en in 1875 huisnummer 32 (en kadastraal N228 in 1901). Kortom, Grote Kattenburgerstraat 32. Hij gaat er echt wonen, blijkens de 'persoonlijke quotisatie' (aanslag) van 350 gulden op een inkomen van 1000 gulden, in het jaar 1742. Van Anthonij weten we dat hij het pand lang heeft bewoond. Pas vlak voor zijn dood gaat hij op de Binnen Amstel wonen, vlak bij de Magere Brug. Maar hij heeft veel huizen (en investeert bijvoorbeeld ook in Westindië). Een daarvan is Singel 77, dat hij in 1744 koopt met zijn partner Jan Leerhoff. Leerhoff is Duits, en krijgt een Duitse gevelsteen op hun gemeenschappelijke pand. Waarom weten we niet, en ook niet wat Anthonij van Oostrom ter vervanging heeft aangebracht, want volgende koopaktes blijven refereren naar 't Duyts Canon! Uiteindelijk zal het huis op de Groote Kattenburgerstraat in 1956 gesloopt worden in een grootschalig herbouwen van Kattenburg.

Zijn werkplaats had hij zeer waarschijnlijk ook in de Grote Kattenburgerstraat, hij gaf zijn zaak over aan Jan Breukelaar op 20 februari 1768, deze was een leerling van Anthony. Van Anthony zijn verschillende notarisaktes gevonden, waarvan een aantal getekend door Anthonij van Oostrom. In een daarvan uit 1744, verklaart hij een gegoten klok te hebben getoond aan Deursen uit 's Hertogenbosch. Uit een van de laatste blijkt dat hij aan het eind van zijn leven ongenoegen had met een klokkenmaker uit Nieuwer Amstel (dat is nu Amstelveen), maar besloot tot een schikking. Hij had toen nog 6 maanden te leven.

Anthonij wordt begraven op 6. mei 1768 in de Oosterkerk.


Zijn opvolger Jan Breukelaar werd in 1738 in Amsterdam gedoopt en hij overleed in 1797. Zijn vader en broers werkten in Amsterdam (Kattenburg) als scheepstimmerman. Zijn eerste werkplaats was op de Grote Kattenburgerstraat. Later verhuisde de werkplaats naar de Oudezijds Achterburgwal.

De familie kwam van oorsprong uit de achterhoek en kwam in de 17e eeuw naar Amsterdam. Jan trouwde in 1767 met Hendrikje Vos. Ze kregen 14 kinderen waarvan er verschillende op jeugdige leeftijd overleden. Twee zonen, Jan en Nicolaas, werden ook klokkenmakers. Nicolaas Breukelaar werd in 1795 lid van het voorlopig bestuur van Amsterdam en vrederechter van het tweede kanton. In 1761 poorter van Amsterdam. Op 20 februari 1768 neemt hij de zaak en winkel over van Antony van Oostrum aan de Grote Kattenburgerstraat. Hij was ondertekenaar van het request om horlogemakerskeur in 1790.

Bronnen Externe Links[Bearbeiten]

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge