C. Grivolas & Cie./nl

Angebote auf Amazon ▸▸    Angebote auf Ebay ▸▸

Aus Watch-Wiki
Version vom 31. Mai 2015, 00:37 Uhr von Torsten (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Franse uurwerk en barometerproducent

Deze Franse uurwerk en barometerproducent werd in 1903 opgericht. Op 1.maart 1904 integreerde Hector Lévy het bedrijf van de gestorven Antoine Redier in de firma. Deze firma werd in zijn geheel gekocht door Léon Maxant (1856-1936) die het voornamelijk vanwege de barometerproductie overnam.

Anzeigen

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Drucken/exportieren
Werkzeuge
In anderen Sprachen